Điều khoản dịch vụ của Studyfield.

1. Về trang web:

- Chúng tôi bảo mật thông tin của người dùng theo phương pháp mã hóa thông tin của người dùng.

- Bạn có thể yêu cầu đổi mật khẩu, các thông tin cần thiết bất cứ lúc nào bạn muốn.

- Chúng tôi sẽ không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân. Nếu có, bạn sẽ được nhận một thông báo từ chúng tôi về việc đó.

2. Về người dùng:

- Bạn không được phép làm trái pháp luật.

- Không sử dụng Studyfield làm nơi để lan tỏa các hành động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến xã hội và mọi người cung quanh.

- Không vi phạm không gian riêng tư của người dùng khác.

- Không làm phiền người khác.

- Những điều trên nếu vi phạm có thể sẽ dẫn đến bị cấm vĩnh viễn.

3. Tiền tệ:

- Khi mua bán, sử dụng tiền tệ: Tuyệt đối không được sử dụng cho mục đích phi pháp luật.